ΤΑ ΣΥΜΠΟΣΙΑ

Τα Συμπόσια της Ελληνικής Γαστρονομίας ιδρύθηκαν από τη Μαριάνα Καβρουλάκη, Ανεξάρτητη Ερευνήτρια της Ιστορίας της Ελληνικής Διατροφής και διοργανώνονται από την ίδια και την Ιστορική, Λαογραφική και Αρχαιολογική Εταιρεία Κρήτης.

Τα  Συμπόσια είναι συναντήσεις που πραγματοποιούνται στην Κρήτη σε διετή βάση και είναι αφιερωμένες στη μελέτη  όλων των διαστάσεων  του Ελληνικού  φαγητού και ποτού, συμπεριλαμβανομένων όσων σχετίζονται με τα παρακάτω:

Γεωγραφία

Γνώση

Εθνότητα

Ερευνητική μεθοδολογία

Ιστορία

Κοινωνία

Μέσα μαζικής ενημέρωσης

Περιβάλλον

Πολιτισμό

Πολιτική και πολιτικές

Οικονομία

Ταυτότητα

Τέχνη,  λογοτεχνία

Τεχνολογία

Τοπικά διατροφικά συστήματα

Φιλοσοφία, ηθική

Φύλο κ.α.

Στόχος των Συμποσίων είναι να συγκεντρώσουν επιστήμονες  με διαφορετικά αντικείμενα αλλά και επαγγελματίες της εστίασης, εραστές της κουζίνας κ.λ.π., ενθαρρύνοντάς τους παράλληλα για πρωτότυπη έρευνα αλλά και για συγκριτικές μελέτες ανάμεσα σε πληθυσμούς δικούς μας και πληθυσμούς των Βαλκανίων και της ανατολικής Μεσογείου.

Επίσης άπτεται του άμεσου ενδιαφέροντος η  έκδοση των πρακτικών   σε έντυπη ή/και ηλεκτρονική μορφή.

Τέλος, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον η εμπλοκή των τοπικών κοινοτήτων στην υλοποίησή των Συμποσίων αλλά και οι μακροπρόθεσμες επιπτώσεις που μπορεί αυτά να έχουν στη ζωή τους. Για αυτούς τους λόγους θα γίνονται σε περιαστικές περιοχές της Κρήτης (κάθε 4 χρόνια στην ορεινή Κυδωνία απ’ όπου ξεκινούν και στις ενδιάμεσες 2ετίες στην υπόλοιπη Κρήτη).

Τα συμπόσια με ενθουσιασμό  προωθούν συνεδρίες που αναφέρονται στη διατροφή της Κρήτης.

Το 1o Συμπόσιο χρηματοδοτήθηκε στα πλαίσια του Άξονα 4 Προσέγγιση Leader, του προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας ΠΑΑ 2007-2013 ,του τοπικού προγράμματος Άξονα 4 «Προσέγγιση Leader Δυτικής Κρήτης – ΟΑΔΥΚ « και της Διακρατικής Συνεργασίας “Γαστρονομικές Περιπλανήσεις ο Πολιτισμός των Γεύσεων” κατά 85% από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και 15% από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Advertisements