ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΕΣ

Μαριάνα Καβρουλάκη: Δημιουργία – Συνδιοργάνωση.

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία και την Αρχαιολογία και ασίγαστη περιέργεια για τα “τι” και τα “πως” που κρύβονται πίσω από το φαγητό, η Μαριάνα Καβρουλάκη ασχολείται με την έρευνα της Ιστορίας της ελληνικής διατροφής και γαστρονομίας και την αναπαραγωγή μαγειρικών μεθόδων και συνταγών ιστορικών περιόδων. Είναι  δημιουργός της Greek Culinary History and Cooking Adventures (Σεμινάρια για τη γαστρονομική ιστορία της Ελλάδας, διαδραστικές εδώδιμες εμπειρίες οι οποίες συνοδεύονται με ομιλίες ή χρησιμοποιούν τη συναισθησία για την προσέγγιση του θέματος γύρω από το οποίο περιστρέφονται, performances και εδώδιμες εγκαταστάσεις οι οποίες ερευνούν τις σχέσεις μεταξύ τέχνης και φαγητού και τη χρήση του φαγητού ως εκφραστικού και αφηγηματικού μέσου).
Έχει γράψει την Γλώσσα της Γεύσης (Λεξικό της Ελληνικής Γαστρονομίας, βραβευμένου με το Gourmand Award , κατηγορία Food literature, εκδ. Άσπρη Μέρα) και την Περιπέτεια της Διατροφής στην Ελλάδα (υπό εκδ. Εστία).

Ιστορική Λαογραφική και Αρχαιολογική Εταιρεία Κρήτης: Συνδιοργάνωση.

Η IΛΑΕΚ δρύθηκε ως επιστημονικό σωματείο το 1968 στα Χανιά, όπου και η έδρα της, με την επωνυμία “Ιστορική, Λαογραφική & Αρχαιολογική Εταιρεία Δυτικής Κρήτης”.

Ως “Ιστορική, Λαογραφική και Αρχαιολογική Εταιρεία Κρήτης” (Ι.Λ.Α.Ε.Κ.), που είναι η σημερινή της επωνυμία, λειτουργεί από το 1981.

Σκοπός της Εταιρείας, σύμφωνα με το καταστατικό της, είναι:

  • Η μελέτη και διάδοση της Ιστορίας της Κρήτης.
  • Η ανεύρεση, συλλογή, συντήρηση, διαφύλαξη, αναστήλωση, επισκευή και επιστημονική έρευνα των μνημείων της αρχαιότητας που βρίσκονται στην Κρήτη συμπεριλαμβανομένων και των Χριστιανικών, Βυζαντινών, Ενετικών και λοιπών μνημείων.
  • Η μελέτη του βίου των Αρχαίων Κρητών και η εξερεύνηση της Βυζαντινής και Μεσαιωνικής Ιστορίας, Αρχαιολογίας και τέχνης.
  • Η τόνωση του ενδιαφέροντος υπέρ της Ιστορίας, Αρχαιολογίας, λαογραφίας και τέχνης της Κρήτης.

Για την πραγματοποίηση των παραπάνω, η Εταιρεία προβαίνει κυρίως σε ιστορικές έρευνες, ανασκαφές, μουσειακές κι άλλες σχετικές εργασίες,  όπως και σε επιστημονικές διαλέξεις, ανακοινώσεις και εκδρομές, λειτουργεί βιβλιοθήκη στα γραφεία της, φροντίζει την έκδοση ιστορικών ή και αρχαιολογικών βιβλίων, περιοδικών και διατριβών και ενθαρρύνει κάθε επιστημονική εργασία συναφή προς τους σκοπούς της.

Η ΙΛΑΕΚ συμμετείχε στην διοργάνωση του 1ου και του 2ου Συμποσίου ενώ συνδιοργανώνει και το 4ο Συμπόσιο.

Advertisements